دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، مهر 1393 
نقاط کوانتومی به عنوان نانوحسگرها جهت تشخیص مواد منفجره

صفحه 15-21

فرهاد اخگری وایقان؛ حسن فتاحی؛ یونس موسائی اسکوئی


کاربرد گرافن در سلول‌های خورشیدی

صفحه 22-31

الهه اسماعیلی؛ متین محمودی‌فرد


ساختارهای کربنی در فن آوری نانو

صفحه 55-58

مهدیه جلالی؛ زهره زرنگار؛ جواد صفری