راهنمای نویسندگان

رســال مقالــه تنهــا از طریــق ثبت نام الکترونیکــی در سایت مجله به آدرس www.donyayenano.ir و بارگذاری مقاله در پروفایل نویسنده ممکن است.

          **اطلاعیه مهم: " بنا به مصوبه انجمن نانوفناوری ایران، با توجه به تغییرات صورت گرفته در نشریه دنیای نانو و دریافت نمایه ISC، از پاییز سال 1399، نویسنده مقاله پس از دریافت ایمیل پذیرش ملزم به پرداخت مبلغ 400 هزار تومان به حساب انجمن نانوفناوری ایران  به شماره 0056758666 بنام انجمن نانو فناوری ایران نزد بانک تجارت، شعبه کارگر شمالی کد 327   می باشد تا مقاله به صورت آنلاین چاپ و نمایه ISC گردد. چنانچه بعد از دریافت ایمیل پذیرش مقاله، نویسنده در مهلت مقرر(حداکثر 2 هفته بعد از دریافت ایمیل پذیرش) وجه مورد نیاز جهت چاپ را تامین نکند، مقاله از فرآیند چاپ خارج و پذیرش آن لغو خواهد شد."

 • مقالاتی که مطابق فرمت نگارش نشریه دنیای نانو نباشند در جلسه هیات تحریریه نشریه مورد بررسی قرار نمی گیرند. قالب نگارش را می توانید از اینجا دانلود نمایید.(لازم است مقاله ارسالی دقیقا در قالب فایل word ارائه شده با حفظ لوگوها، شماره صفحات و قلم های خواسته شده، نگارش و در سایت نشریه بارگذاری گردد، بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد خواسته شده، مقاله ارسالی قابل بررسی نمی باشد.)
 • جهت ثبت مقاله در سایت، ارائه فایل‌های Microsoft Word وpdf متن مقاله الزامی است.(حجم هر فایل کمتر از 3Mb باشد)
 • حداکثر زمان بررسی اولیه و امکان ارسال مقاله جهت داوری کمتر از یک هفته کاری پس از تاریخ ثبت مقاله در سایت نشریه خواهد بود.
 • مقالات توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان حوزه مربوط داوری می‌شوند و در صورت تصویب در نوبت چاپ قرارخواهند گرفت.
 • چنانچه مقاله ای در یک شماره چاپ گردد، تا 9 ماه پس از تاریخ چاپ (یعنی 3 شماره بعدی) کلیه نویسندگان آن مقاله، امکان ارسال مقاله‌ای جدید برای نشریه را نخواهند داشت.

 

 •      هیات تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.
 •      نظرات داوران در دفتر نشریه محفوظ است و نشریه تعهدی نسبت به ارائه پاسخ به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند، ندارد.
 •      مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسنده(گان) است.
 •      مقالات ارائه شده به انتخاب هیات تحریریه، در یکی از 3 دسته زیر قرار می‌گیرند:

·    مقالات اصلی

·    مقالات مروری

·    مقالات کوتاه

 •     مقاله مروری از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة مورد نظر، در صورتی پذیرفته می‌شود که موضوع جدیدی بوده و در تدوین آن به منابع در خور توجهی استناد شده باشد.  
 • مقالاتی که پذیرفته مـی‌شـوند بعـد از مراحـل ویرایش و پیش از انتشار به صورت "نسخه پیش چاپ" به منظور تـصحیح نهایی، همراه با فرم تأیید مقاله برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند.

در بخش مراجع، استاندارد به کار گرفته شده در مراجع مقالات براساس استاندارد Vancouver است. ذکر شناسه DOI در مراجع الزامی است.

[1] Vakkari P, Chang YW, Järvelin K. Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics. 2022;127(8):4499-522.

فرم تعارض منافع

فرم تعهدنویسندگان

 •    مقالات پذیرفته شده نهایی در سایت www.donyayenano.ir قابل دسترس خواهند بود.