اهداف و چشم انداز

انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور صاحب امتیاز نشریه علمی "دنیای نانو" است. انجمن نانوفناوری ایران از همه اساتید، صاحبنظران، دانشجویان و پزوهشگران دعوت به عمل می آورد دستاوردهای علمی خود را در قالب مقالات علمی-پژوهشی به زبان فارسی به این نشریه ارسال کنند.انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور صاحب امتیاز نشریه علمی پژوهشی "دنیای نانو" است. هدف اصلی انتشار نشریه "دنیای نانو" اطلاع‌رسانی پدیده‌ها و دستاوردهای جدید برای اعتلای فعالیتهای نانو است که برای همه حوزه های نانو شامل : نانوشیمی، نانوفیزیک، نانوزیست، کاربرد نانو در صنعت و موضوعات مرتیط با نانو و کاربردشان است.  همکاری و استقبال در ارسال مقاله به نشریه گویای علاقه مندی به موضوع نانو است. امید است نشریه بتواند زمینه ایی برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور از یک­ سو و جهان علم از سوی دیگر باشد.