اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 121
تعداد پذیرش 66
تعداد عدم پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 15

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 29507
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 33729
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 51 روز
درصد پذیرش 55 %