ساختارهای کربنی در فن آوری نانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دلیجان، پیام نور دلیجان

2 کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکدهی شیمی، گروه شیمی آلی

چکیده

‏ امروزه دنیای شگفت انگیز اتم شناخته شده است. در واقع، اساس تشکیل ساختار مواد و ترکیبات اتم می‌باشد. انواعی از اتم در دنیای امروزی کشف شده ‏اند و نقش و کاربرد بسیاری از آن‌ها نیز آشکار گردیده است. در این بین اتم کربن به علت داشتن خصوصیت منحصربه فرد خود ،یکی از کاربردی‌ترین ‏اتم‌ها به شمار می‌آید. بسیاری از ترکیبات هیدروکربنی و دیگر مواد از جمله نانوساختارهای کربنی از کربن ساخته شده‌اند. در این مقاله به اتم و نقش اتم ‏کربن در ساختارهای کربنی مانند الماس، گرافیت، فولرن، الیاف کربنی و نانولوله‌های کربنی پرداخته می‌شود.‏

کلیدواژه‌ها


1. آیزاک آسیموف ،اتم /نگاهی به تاریخ علم/5 2. http:// www.tebyan.net 3. http://www.wikipedia.org 4. http://chemnews.ir 5. http://blogsky.com 6. www.daneshnameh.roshd.ir 7. www.irannano.org 8. www.edu.nano.ir 9. www.nano1404.blogfa.com 10. Dresselhaus, M.S., G. Dresselhaus, and P.C. Eklund, Science of fullerenes and carbon nanotubes: their properties and applications. 1996: Academic Press. 11. Yu, Y., et al., Electrochemical Biosensor Based on Boron-Doped Diamond Electrodes with Modified Surfaces. International Journal of Electrochemistry, 2011. 2012. 12. Schneir, J. and P. Hansma, Scanning tunneling microscopy and lithography of solid surfaces covered with nonpolar liquids. Langmuir, 1987. 3(6): p. 1025-1027. 13. Dennison, J., M. Holtz, and G. Swain, Raman spectroscopy of carbon materials. Spectroscopy, 1996. 11(8): p. 38. 14. Wang, Y., D.C. Alsmeyer, and R.L. McCreery, Raman spectroscopy of carbon materials: structural basis of observed spectra. Chemistry of Materials, 1990. 2(5): p. 557-563. 15. Tuinstra, F. and J.L. Koenig, Raman spectrum of graphite. The Journal of Chemical Physics, 1970. 53: p. 1126. 16. Dahl, J., S. Liu, and R. Carlson, Isolation and structure of higher diamondoids, nanometer-sized diamond molecules. Science, 2003. 299(5603): p. 96-99. 17. Harris†, P., Fullerene-related structure of commercial glassy carbons. Philosophical Magazine, 2004. 84(29): p. 3159-3167. 18. Curl, R.F. and R.E. Smalley, Probing C60. Science, 1988. 242(4881): p. 1017-1022. 19. Pumera, M., et al., Graphene for electrochemical sensing and biosensing. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2010. 29(9): p. 954-965. 20. Kwon, H., et al., Carbon Nanofiber Reinforced Aluminum Matrix Composite Fabricated by Combined Process of Spark Plasma Sintering and Hot Extrusion. Journal of nanoscience and nanotechnology, 2011. 11(5): p. 4119-4126. 21. Dai, H., Carbon nanotubes: synthesis, integration, and properties. Accounts of chemical research, 2002. 35(12): p. 1035-1044. 22. Geim, A.K. and K.S. Novoselov, The rise of graphene. Nature materials, 2007. 6(3): p. 183-191.