آمار1401

ناشر:
انجمن نانوفناوری ایران
نوع نشریه: علمی
نوع انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
رتبه وزارت علوم: ب
هزینه ارسال: رایگان
هزینه پذیرش:

دارد (400 هزار تومان)

دسترسی به مقاله ها:
رایگان
نوع داوری:
دوسوناشناس
بررسی مقاله توسط اعضا هیات تحریریه:
یک هفته
تعداد مقاله های دریافتی: 43
میانگین ارسال نظرات داور به نویسنده: 2 ماه
میانگین تصمیم گیری نهایی: 2/5 ماه
درصد پذیرش: %50
تعداد مشاهده مقاله: 6786

نمایه شده در:

Google Scholar,  , ISC , Magiran,Academia

فصلنامه  دنیای نانو به لطف و عنایت خداوند متعال و همت همکاران پا به عرصه‌ نشریه‌های علمی کشور گذارده و جایگاه  خویش را در دل علاقمندان باز کرده است. با عنایت به اهمیت موضوع از همه استادان، پژوهشگران در گرایش‌های متفاوت نانو دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله‌های ارزنده‌ خود نشریه‌ دنیای نانو را در اطلاع‌رسانی جامع‌تر یاری کنند تا با یاری خداوند متعال این نشریه بتواند گام مؤثری در زمینه‌ مسئولیتی که بر عهده گرفته است، بردارد.

همه مقالات ارسالی از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می شوند . 

 "این نشریه به منظور جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب به آدرس Hamyab.sinaweb.net می باشد. این سامانه که با استفاده از تکنیک های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری عمیق طراحی شده است. از تمامی اطلاعات موجود که تاکنون به صورت الکترونیکی در کشور منتشر شده است به عنوان هسته اصلی مشابهت یابی استفاده می نماید. مقالات به محض ثبت در سامانه نشریات و همایش های سیناوب با سامانه همیاب مورد بررسی قرار گرفته و درصد مشابهت به همراه مستندات مربوطه به منظور تصمیم گیری در اختیار سردبیران نشریات و داوران علمی قرار می گیرد".

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

لینک متن اصلی آیین نامه Cope به زبان اصلی از سایت

http://publicationethics.org

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق  در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار است  و از آیین نامه  اجرایی قانون پیشگیری و مقابله یا تقلب در آثار علمی پیروی می کند( COPE )

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 73، اسفند 1402 

مطالعه نظری برهمکنش داروی فاویپیراویر با فولرن B40 در محلول آبی برای بررسی دارو رسانی

صفحه 44-35

ستار صابری؛ عبدالحکیم پنق؛ حمیدرضا وطن پور؛ آرزو ذاکر؛ حسن باقری یزدی


ابر واژگان