دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، بهمن 1401، صفحه 1-60 
اساس و کاربرد لیزرهای فرابنفش نانوسیم اکسید روی

صفحه 23-38

الهام نارنجی؛ مریم علیان نژادی؛ محمدباقر ضعیفی


ساخت و بهینه‌سازی حسگر رطوبتی بر پایه‌ی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم

صفحه 39-47

مهسا مهدوی نیا؛ وحید نیاپاک؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل