مروری بر استفاده نانوذرات منیزیم اکسید به عنوان کاتالیست کارآمد و مناسب در سنتز ترکیبات هتروسیکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان، سازمان ملی استاندارد، ایران

2 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هتروسیکل­ها ترکیبات آلی حلقوی هستند که در ساختار آن ها هترواتم وجود دارد. این ترکیبات مواد زیست­ فعال بوده و افزون بر طبیعت و فعالیت های زیستی بدن، در ساختار اکثر داروها وجود دارند. استفاده از نانوذرات به­ عنوان کاتالیست یک از روش­های نوین در سنتز ترکیبات آلی و هتروسیکل­ ها است. مهمترین مزیت­های استفاده از نانوکاتالیست­ ها عبارتند از قابلیت منطبق بودن با اصول شیمی سبز و قابلیت استفاده مجدد، کاهش زمان انجام واکنش، بازده بالای محصولات. گزارشاتی از نانوذرات منیزیم­ اکسید به­ عنوان کاتالیست در شیمی آلی و سنتز ترکیبات هتروسیکلی صورت گرفته است. در این مقاله به بررسی برخی از کاربردهای کاتالیستی نانوذرات منیزیم ­اکسید می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the use of magnesium oxide nanoparticles as an efficient and suitable catalyst in the synthesis of heterocyclic compounds

[1] S. Behrouz, J. Of Applied Chemistry, 50, 125-138, (1398), in Persian.
[2] M. Moghaddam-manesh, D. Ghazanfari, E. Sheikhhosseini, M. Akhgar, J. Of Applied Chemistry, 56, 301-312, (1399), in Persian.
[3] M. Nikpassand, l. Z. Fekri, J. Of Applied Chemistry, 51, 325-336, (1398), in Persian.
[4] E. L. Smith, A. P. Abbott, K. S. Ryder, Advanced Chemical Reviews, 114, 11060-11082, (2014).
[5] Y. A. Sonawane, S. B. Phadtare, B. N. Borse, A. R. Jagtap, G. S. Shankarling, Org. Lett, 12, 1456-1459, (2010).
[6] R. Aryan, H. Beyzaei, M. Nojavan, F. Pirani, H. S. Delarami, M. Sanchooli, Molecular Diversity, 23, 93-105, (2018).
[7] M. Moghaddam-Manesh, D. Ghazanfari, E. Sheikhhosseini, M. Akhgar, ChemistrySelect, 4, 9247-9251 (2019).
[8] S. Hosseinzadegan, N. Hazeri, M. T. Maghsoodlou, Applied Organometallic Chemistry, 34, e5797, (2020).
[9] T. Tamoradi, M. Ghadermazi, A. Ghorbani‐Choghamarani, Applied Organometallic Chemistry, 32, e3974, (2018).
[10] F. M. Khandan, D. Afzali, G. Sargazi, M. Gordan, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 29 (21), 18600-18613, (2018).
[11] G. Sargazi, D. Afzali, A. Mostafavi, J. Porous Mater. 25(6), 1723-1741, (2018).
In persian:
[12] فرهاد اخگری وایقان، ناصر صمدی، ناهیده محمدی، پریسا پدرود، مجله دنیای نانو، 16(60)، 1-8، (1399).
[13] فهیمه حوری آباد صبور، ساسان رضانژاد، مجله دنیای نانو، 16(60)، 15-22، (1399).
[14] راضیه احمدی، زینب حجار، علیمراد رشیدی، شکوفه طیبی، سعید سلطانعلی، مجله دنیای نانو، 14(52)، 37-48، (1397).
[15] منصور نادری نیا، زهرا اعلایی ورنوسفادرانی، مجله دنیای نانو، 14(32)، 77-88، (1397).
[16] معصومه یعقوبی، نگار معتکف کاظمی، مجله دنیای نانو، 15(57)، 50-56، (1398).
[17] آرش کردانی، عباس منتظری هدش، مهدی خدایی، مجله دنیای نانو، 15(54)، 61-69، (1398).
[18] مهشید گلستانه، مجله دنیای نانو، 17(62)، 17-24، (1400).
[19] M. Sundrarajan, J. Suresh, R. Gandhi, Dig. J. Nanomater. Biostruct, 7, 983-989, (2012).
[20] N. John Sushma, D. Prathyusha, G. Swathi, T. Madhavi, B. Deva Prasad Raju, K. Mallikarjuna, Hak-Sung Kim, Appl Nano sci, 6(3), 437-444, (2016).
[21] N. R. Dhineshbabu, G. Karunakaran, R. Suriyaprabha, P. Manivasakan, V. Rajendran, Nano-Micro Lett. 6(1), 46-54 (2014).
[22] H. Beyzaei, R. Aryan, H. Molashahi, M. M. Zahed, A. Samzadeh Kermani, B. Ghasemi, M. Moghaddam Manesh, Journal of the Iranian Chemical Society, 14(5), 1023-1031, (2017).
[23] H. Beyzaei, S. Kooshki, R. Aryan, M. M. Zahed, A. Samzadeh Kermani, B. Ghasemi, M. Moghaddam Manesh, Applied biochemistry and biotechnology, 184 (1), 291-302‏, (2018).
[24] M. Moghaddam-Manesh, D. Ghazanfari, E. Sheikhhossein, M. Akhgar, ChemistrySelect, 4, 9247 –9251 (2019).
[25] S. Hosseinzadegan, N. Hazeri, M. T. Maghsoodlou, J Heterocycl Chem, 57(2), 621-626, (2020).