کلیدواژه‌ها = نانوذرات مغناطیسی
ویژگی و کاربرد نانوهیبریدهای پلاسمونی

دوره 18، شماره 67، شهریور 1401، صفحه 28-40

الهه رحیم پور؛ ابوالقاسم جویبان


مروری برخواص نانو ذرات مغناطیسی جهت تشخیص و دارورسانی هدفمند

دوره 17، شماره 64، آذر 1400، صفحه 28-35

سعید کاکایی؛ الهام ستارزاده خامنه


دارو رسانی هدفمند و درمان سرطان با نانو ذرات مغناطیسی

دوره 13، شماره 47، تیر 1396، صفحه 4-9

محمدرضا بابائی؛ قنبرعلی شیخ‌زاده


مقدمه ای بر نانوذرات مغناطیسی، روش های سنتز و کاربردهای آنها

دوره 11، شماره 41، دی 1394، صفحه 25-35

اطهر مهدیه؛ علیرضا مهدویان؛ حسن فرهادنژاد؛ حمید صالحی مبارکه


بررسی روش‌های اصلاح ساختار سطح نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به منظور کاربرد در دارورسانی هدفمند

دوره 10، شماره 35، تیر 1393، صفحه 12-18

اعظم خیرآبادی؛ نفیسه فرهادیان؛ طاهره روحانی بسطامی