مقدمه ای بر نانوذرات مغناطیسی، روش های سنتز و کاربردهای آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، دزفول ، ایران گروه فارماسیوتیکس و نانوتکنولوژی دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

3 پژوهشکده علوم ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، تهران ، ایران

چکیده

امروزه نانوذرات مغناطیسی توجه بسیاری از محققان را جلب کرده اند به علت کاربردهای بسیاری که در زمینه‌های مختلف مثل سیالات مغناطیسی، کاتالیست‌ها، تصفیه آب، تصاویر رزونانس مغناطیسی، ذخیره داده، بیوتکنولوژی، بیوپزشکی، سیستم های دارورسانی و غیره دارند. روشهای سنتز متنوعی برای سنتز نانوذرات مغناطیسی وجود دارد که در این مقاله به بررسی روشهای سنتز نانوذرات مغناطیسی و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها