دارو رسانی هدفمند و درمان سرطان با نانو ذرات مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بادرود گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده

. روشهای مرسوم درمان سرطان شامل جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی عوارض خاص خود را بوجود می‌آورند و امروزه محققین به دنبال روشهای دیگری هم برای مقابله با سرطان می‌باشند. در این مقاله، بر اساس مطالعات انجام گرفته در این حوزه، به بررسی پیشرفته‌ترین روشهای درمان سرطان که شامل نانو دارو رسانی و هایپرترمیا با استفاده از نانوذرات مغناطیسی می‌باشد پرداخته شده است. با استفاده از دانش نانو دارو رسانی، دارو فقط در مکان آسیب دیده عمل می‌کند و در مکانهای سالم بدن ایجاد عوارض نمی‌نماید. در روش هایپرترمیا یا گرمادرمانی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و اعمال یک میدان مغناطیسی متناوب به ناحیه مورد نظر، با افزایش دمای بافت به بالاتر از 42 درجه سانتی گراد، سلول‌های سرطانی مورد نظر تخریب می‌شوند
 

کلیدواژه‌ها