ویژگی و کاربرد نانوهیبریدهای پلاسمونی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

مرکز تحقیقات آنالیز داروئی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

چکیده

نانوذرات پلاسمونی مانند فلزات نجیب نانوموادی با کاربرد گسترده در زمینه ­های متفاوت هستند که این به دلیل خواص نوری ویژه این نانوذرات ناشی از نوسان پلاسمونی سطح آن­ها است. در حالت هیبرید شدن این دسته از نانوذرات با سایر نانومواد مثل کوانتوم­دات­ها و نانوذرات مغناطیسی نه تنها ویژگی های خود را حفظ می­ کنند، بلکه ویژگی سایر نانومواد هیبرید شده را نیز نشان می ­دهند. نانوذرات پلاسمونی نور مرئی را جذب می کنند که می­ تواند سبب گرم شدن موضعی شود، کوانتوم دات­ها خاصیت فلورسانسی دارند که می توانند به عنوان برچسب استفاده شوند و نانوذرات مغناطیسی خاصیت مغناطیسی دارند که قابل جدا شدن با آهن­ربا هستند که هیبرید این سه نانوذره سبب وسعت کاربرد آنها می ­شود. در این مقاله، بر ویژگی نانوهیبریدهای پلاسمونی با سایر نانومواد و کاربردهای آن­ها در دهه­ های اخیر مروری خواهیم داشت. نانوهیبریدهای پلاسمونی در زمینه ­های متفاوت مثل شناسایی، اندازه­ گیری، دارورسانی، تشخیص و درمان کاربرد دارند که در این مقاله نمونه کاربردهایی از هر کدام به صورت جزئی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Properties and Application of Plasmonic Nanohybrids

نویسندگان [English]

  • Elaheh Rahimpour
  • Abolghasem Jouyban
Pharmaceutical Analysis Research Center and Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Plasmonic nanoparticles such as noble metals are nanomaterials with a wide application in various fields, which is due to their unique optical properties arising from the surface plasmonic oscillation. When these nanoparticles are hybridized with other nanomaterials such as quantum dots and magnetic nanoparticles, not only retain their properties, but also show the properties of other hybrided materials. A plasmonic nanoparticle absorbs the visible light that cause a local warming, a quantum dot has the fluorescent property that can be used as a label and a magnetic nanoparticle has the magnetic property that can be separated by a magnet. So, the hybrid of these three properties causes the extent of their application. In the current study, we will review the properties of plasmonic nanohybrids and their reported applications in recent decades. Plasmonic nanohybrids are used in various fields such as identification, measurement, drug delivery, diagnosis and treatment. Herein, examples of these applications are given in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasmonic nanoparticles
  • Nanohybrid
  • Diagnosis
  • Measurement
[1] Willets, K.A., R.P. Van Duyne,         Annual Review of Physical Chemistry, 58, 267-297, (2007).
[2] Knobloch, H., et al., The Journal of Chemical Physics, 98, 10093-10095, (1993).
[3] Haes, A.J., et al., MRS bulletin, 30, 368-375, (2005).
[4] Yao, Y., et al., 2007 1st International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, IEEE, 2007, p. 1043-1046.
[5] Naik, G.V., et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 109, 8834-8838, (2012).
[6] Kumbhar, A.S., et al., Journal of the American Chemical Society, 127, 12444-12445, (2005).
[7] Kelly, K.L., et al., ACS Publications, 2003, p. 668-677.
[8] Alsawafta, M., et al., Journal of Nanomaterials, 2012, (2012).
[9] Burda, C., et al., Chemical Reviews, 105, 1025-1102, (2005).
[10] Smith, A.M., et al., Advanced Drug Delivery Reviews, 60, 1226-1240, (2008).
[11] Wang, F., et al., Nanotechnology, 17, R1, (2005).
[12] Bala, T., et al., Nano Research, 6, 121-130, (2013).
[13] Kang, Z., et al., MRS Online Proceedings Library (OPL), 1257, (2010).
[14] Jaiswal, A., et al., Plasmonics, 6, 125-132, (2011).
[15] Dyadyusha, L., et al., Chemical Communications, 3201-3203, (2005).
[16] Liu, J., et al., Analytical Chemistry, 79, 4120-4125, (2007).
[17] Adegoke, O., et al., Biosensors and Bioelectronics, 94, 513-522, (2017).
[18] Shahbazi, N., et al., Sensors and Actuators B: Chemical, 253, 794-803, (2017).
[19] Chang, E., et al., Biochemical and Biophysical Research Communications, 334, 1317-1321, (2005).
 [20] Song, J.-H., et al., Nano letters, 5, 1557-1561, (2005).
[21] Jin, Y., X. Gao, Nature Nanotechnology, 4, 571-576, (2009).
[22] Ma, X., et al., The Journal of Physical Chemistry Letters, 2, 2466-2471, (2011).
[23] Sadeghi, S., A. Nejat, The Journal of Physical Chemistry C, 115, 21584-21591, (2011).
[24] Shan, G., et al., The Journal of Physical Chemistry C, 111, 3290-3293, (2007).
[25] Shekarbeygi, Z., et al., Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 262, 120148, (2021).
[26] Amjadi, M., et al., Sensors and Actuators B: Chemical, 244, 425-432, (2017).
[27] Khoubnasabjafari, M., et al., Microchemical Journal, 159, 105331, (2020).
[28] Kurochkina, M., et al., Nanotechnology, Science and Applications, 11, 15, (2018).
[29] Gan, N., et al., Molecules, 15, 5053-5065, (2010).
[30] Tamer, U., et al., International journal of Molecular Sciences, 14, 6223-6240, (2013).
[31] Zhang, X., et al., Talanta, 88, 295-302, (2012).
[32] Wang, J., et al., ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 19958-19967, (2016).
[33] Chen, J., et al., Biosensors and Bioelectronics, 85, 726-733, (2016).
[34] Chen, H., et al., Sensors and Actuators B: Chemical, 212, 505-511, (2015).
[35] Amini, B., et al., Biosensors and Bioelectronics, 92, 679-686, (2017).
[36] Fan, Z., et al., Molecular Pharmaceutics, 10, 857-866, (2013).
[37] Shao, B., et al., Analytica Chimica Acta, 1033, 165-172, (2018).
[38] Song, D., et al., Microchimica Acta, 185, 1-10, (2018).
[39] Fan, Z., et al., Chemistry–A European Journal, 19, 2839-2847, (2013).
[40] Donnelly, T., et al., Chemical Communications, 50, 12907-12910, (2014).
[41] Quaresma, P., et al., RSC Advances, 4, 3659-3667, (2014).
[42] Peng, S., et al., Angewandte Chemie International Edition, 50, 3158-3163, (2011).
[43] Xu, C., et al., Angewandte Chemie International Edition, 47, 173-176, (2008).
[44] Bao, J., et al., ACS Nano, 1, 293-298, (2007).
[45] Wang, C., et al., Nano letters, 9, 1493-1496, (2009).
[46] Wang, C., et al., Chemistry of Materials, 22, 3277-3282, (2010).
[47] Gil, P.R., et al., Nano Today, 3, 12-21, (2008).
[48] Zhang, X., S.-N. Ding, Sensors and Actuators B: Chemical, 240, 1123-1133, (2017).