کلیدواژه‌ها = دارورسانی هدفمند
مروری برخواص نانو ذرات مغناطیسی جهت تشخیص و دارورسانی هدفمند

دوره 17، شماره 64، آذر 1400، صفحه 28-35

سعید کاکایی؛ الهام ستارزاده خامنه


کاربرد نانوساختارهای کربنی در تشخیص و درمان سرطان پستان

دوره 17، شماره 63، شهریور 1400، صفحه 16-27

مائده یزدانی؛ مونس رحماندوست


نانولیپوزوم های دارورسان در درمان موثر سرطان پستان

دوره 16، شماره 59، تیر 1399، صفحه 21-27

مائده یزدانی؛ مونس رحماندوست؛ حسن کوچک زاده


مروری بر نانوساختارهای فلزی – آلی مورد استفاده در دارورسانی

دوره 14، شماره 51، تیر 1397، صفحه 43-48

محمدعلی قاسم‌زاده؛ مریم اصفهانیان؛ مهسا محبی فروزان


بررسی روش‌های اصلاح ساختار سطح نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به منظور کاربرد در دارورسانی هدفمند

دوره 10، شماره 35، تیر 1393، صفحه 12-18

اعظم خیرآبادی؛ نفیسه فرهادیان؛ طاهره روحانی بسطامی