شماره 53-زمستان 1397
شماره 54- بهار 1398
فهرست


  شماره 52-پاییز 1397 یکشنبه 25 آذر 1397
1 مروری بر اصول علمی طراحی و ساخت نانو حسگر های زیستی اندازه گیری گلوکوز خون و کنترل دیابت 52-01
2 بررسی خواص حسگری اکسیژن در دماهای مختلف توسط نانوصفحات دی سولفید مولیبدن 52-02
3 طراحی نانوسیالات پلاسمونی بر پایه نانوذرات طلا برای استفاده بهینه از انرژی خورشیدی 52-03
4 مطالعه انواع روش های سنتز نانوذرات با ساختار هسته-پوسته 52-04
5 اثر نانوذرات در بهبود خواص سوخت دیزل 52-05
6 فناوری¬ نانو: راهبرد ایران در تکاپوی توسعه پایدار و چالش¬های پیش رو 52-06
7 اندازه‌گیری همزمان مودافینیل و مشتقات آن توسط نانوذرات اکسید‌آهن پوشش‌داده‌شده با نانوتیوب کربنی چند‌دیواره جفت‌شده با HPLC 52-07
8 بررسی اثرات نانو فولرن C60 بر روی خواص شیمیایی داروهای اتوسوکزوماید و والپروات سدیم به روش محاسباتی 52-08
9 بررسی خواص ساختاری و ضرایب اپتیکی نانوذرات تیتانات باریم توسط روابط کرامرز-کرونینگ 52-09
10 مروری بر نسل جدید سلول های خورشیدی: سلول های خورشیدی پرواسکایت و سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی 52-10


طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک