دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، دی 1398 
تأثیر نانومواد بر فیبریلاسیون پروتئین‌ها

صفحه 31-41

سارا فیاض‌زاده؛ پونه سادات پورحسینی