تولید نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی به روش ریخته گری گردابی: پیشرفت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده نانوفناوری، پردیس علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

امروزه نانوکامپوزیت های زمینه فلزی به دلیل خواص فوق العاده ای چون سختی، نسبت استحکام به وزن و مدول بالا کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف از جمله هوافضا و اتومبیل‌سازی یافته‌اند. اما هزینه بالای تولید این دسته از مواد یکی از مهمترین چالش های پیش روی این صنایع است. روش ریخته گری گردابی به عنوان یکی از مقرون به صرفه‌ترین و ساده ترین روشهای ساخت این مواد شناخته می‌شود. پیشرفت های اخیر مانند کاربرد امواج مافوق صوت در روش ریخته گری گردابی و یا روش ریخته گری گردابی دو مرحله ای منجر به تولید نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی فوق العاده شده است. در مقاله حاضر پس از دسته بندی نانوکامپوزیت ها برحسب نوع تقویت کننده و جنس زمینه به بررسی انواع روشهای ساخت آنها پرداخته شده و در بین روشهای موجود فرآیند ریخته گری گردابی به دلیل سادگی، انعطاف پذیری و در دسترس بودن به عنوان روشی مقرون به صرفه برای تولید نانوکامپوزیت های زمینه فلزی مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز تاثیر تکنیک های جدید بر بهبود خواص نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی و چالش‌های مطرح ارزیابی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of metal matrix nanocomposites by vortex casting: advances and challenges

[1] G.B. Rajeshkumar and M.S. Parshuram,
International Journal of Engineering and
Advanced Technology (IJEAT), 3(2), 2249 –
8958, (2013).
[2] C. Bhaskar, K. Kandpal Jatinder, S. Hari,
Materials Today: Proceedings, 5-10, (2018).
[3] J.M. Mistry, P.P. Gohil, Science and
Engineering of Composite Materials, 25(4),
633-647, (2018).
[4] K.M.S.K. Himanshu Kala, Procedia
Materials Science , 6, 1951 – 1960 , (2014).
[5] P. Madhukar, N. Selvaraj, C.S.P. Rao,
G.V. Kumar, Journal of Alloys and
Compounds, 815, 152464, (2020).
[6] V. Sandra, G. Slobodan, S. Blaža, V.
Aleksandar, Applied Engineering Letters, 1(3),
72-79, (2016).
[7] M.K. Sahu, R.K. Sahu, In Advanced
Casting Technologies. IntechOpen, (2018).
[8] M. Pagidi, N. Selvaraj, G. Raghavendra,
S.P.R. Chilakalapalli, Ultrasonics -
Sonochemistry, 58, 104665, (2019).
[9] C. Saravanan, K. Subramanian, K. Ananda,
N. Sankara, Mechanics and Mechanical
Engineering, 19(1), 23–30, (2015).
[10] J. Hashim, L. Looney, M. Hashmi,
Journal of Materials Processing Technology,
92-93, 1-7, (1999).
[11] K. Abhishek, S. Lal, K. Sudhir, Journal of
Material Research Technoly, 2(3), 250–254,
(2013).
[12] M. Sambathkumar, P.
Navaneethakrishnan, K. Ponappa, K.
Sasikumar, Latin American Journal of Solids
and Structures, 14(02), (2017).