دوره و شماره: دوره 19، شماره 70، خرداد 1402 
بررسی محاسباتی جذب سطحی آنتی‌بیوتیک سفالکسین بر روی سطح فولرن (C20)

صفحه 22-33

محمدرضا جلالی سروستانی؛ مهناز قمی؛ رویا احمدی؛ محمد یوسفی


بررسی پارامترهای موثر بر ویسکوزیته نانو سیالات

صفحه 34-51

بهمن رحمتی نژاد؛ فرزین عظیم پور شیشوان