مروری بر روش‌های تولید نانولوله‌های کربنی به روش رسوب بخار شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه باهنر کرمان، ایران

چکیده

نانولوله‌های کربنی یکی از انواع آلوتروپهای عنصر کربن می‌باشند. استحکام بسیار بالا، قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی، پایداری در اتمسفر خنثی، مدول یانگ بالا در حدود یک تراپاسکال و خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی منحصر به فرد دیگر؛ می‌تواند منجر به استفاده گسترده نانولوله‌های کربنی در کاربردهای مختلف صنعتی، پزشکی و کشاورزی شود. روش‌های مختلفی برای سنتز نانولوله‌های کربنی وجود دارد که می‌تواند خواص نانولوله‌ها را مشخص نماید. از بین روش‌های مختلف؛ روش رسوب بخار شیمیایی به علت سادگی، راندمان بالا، قابلیت تولید انبوه، قیمت کمتر، یکنواختی تولید و دمای سنتز کمتر؛ بیش تر مورد توجه می‌باشد. در این نوشتار سنتز نانولوله‌های کربنی به روش‌های مختلف رسوب بخار شیمیایی با توجه به مطالعات معتبر پیشین مورد بررسی قرار گرفتند و خصوصیات هرکدام از روش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها