بررسی فرآیند جذب اسیدهای چرب به عنوان پوشش بیولوژیک بر روی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نانوذرات مغناطیسی اکسید‌آهن یکی از نانو ساختارهای پرکاربرد در زمینه‌های بیولوژیکی و دارویی هستند که کاربرد گسترده‌ای در علوم پزشکی دارند. با وجود مزایای بالای این نانوذرات، آنها دارای معایبی نیز هستند، به عنوان مثال نانو ذرات اکسید آهن بدون پوشش در محیط آبی ایجاد یون ﻣﻰکنند که برای بدن مضر ﻣﻰباشد و در دوز مصرفی بالا سمیت آن بیشتر خواهد بود. همچنین به علت دارا بودن خاصیت مغناطیسی، این نانوذرات در محلول به یکدیگر چسبیده و رسوب ایجاد ﻣﻰکنند. بنابراین بهبود ساختار سطح این نانوذرات برای غلبه بر مشکلات فوق ضروری به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر، به مکانیسم‌های متفاوت برای پوشش-دهی سطح نانوذرات با استفاده از اسیدهای چرب موجود در روغن‌های گیاهی پرداخته شده است که علاوه بر بهبود معایب نانوذرات مغناطیسی اکسید‌آهن، خود دارای خاصیت دارویی و درمانی نیز هستند و می‌توانند به عنوان یک مکمل غذایی-دارویی جدید بکار برده شوند.
 

کلیدواژه‌ها