بررسی اثر نانو ذرات فلزی در ارتقاء ویسکوزیته نفت‌های سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوری‌های پالایش

2 دانشگاه تهران، بخش مهندسی شیمی

چکیده

با توجه به مطالعات انجام گرفته مبنی بر کاهش ویسکوزیته نفت خام های سنگین به کمک نانوذرات فلزی (فلزات واسطه) تعدادی نانو فلز مختلف (آهن، نیکل و مس) به همراه میکرو ذره مس، به جهت مقایسه، انتخاب و پس از افزودن آنها به نفت سنگین، ویسکوزیته نفت سنگین در دو دمای ° 50 و ° 100 اندازه گیری شد و با نتایج محقیقن دیگر مقایسه شد. مقایسه نانوذره مس و میکرو ذره مس نشان می دهد که اندازه میکرو در کاهش ویسکوزیته نفت خام موثرتر از نانو می باشد.

کلیدواژه‌ها