بررسی روش‌های سنتز نانوکپسول‌ها به عنوان نانوحامل‌های دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده

استفاده از روش های سنتی دارو رسانی در درمان بیماری ها با مشکلات متعددی از جمله آسیب رسانی به بافت های سالم، افزایش دوز مصرفی، هدررفت دارو و منقضی شدن آن در مدت زمان محدود مواجه است. بهبود اثربخشی دارو، ارتقاء فراهم زیستی، قابلیت هدف گیری بهتر سلول ها، رهایش کنترل شده دارو، افزایش قابلیت انحلال دارو و جذب بالاتر آن در بدن، کاهش اثرات جانبی و سمیت دارویی، کاهش دوز مصرفی و دفعات تجویز دارو از جمله مهم ترین مزایای نانوحامل های دارویی به عنوان سامانه های نوین دارورسانی در مقابل روش های سنتی به شمار می روند. یکی از مهم ترین نانوحامل های دارویی که در این مقاله به شرح ساختار، روش های سنتز و تعیین خصوصیات آن پرداخته خواهد شد، نانوکپسول می باشد.

کلیدواژه‌ها