کاربرد نانوذرات در تغییر ترشوندگی مخازن نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، گروه مهندسی نفت

2 دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، گروه مهندسی شیمی

چکیده

نیاز روز افزون جهان به انرژی و محدودیت ذخایر هیدروکربوری، پژوهشگران را به طراحی شیوه های جدید و مقرون به صرفه بیشترین تولید از مخازن نفتی را به دنبال داشته باشد. در دهه اخیر استفاده از مواد شیمیایی از جمله نانوذرات جهت تغییر ترشوندگی مخازن به منظور افزایش برداشت نفت مورد توجه قرار گرفته است. نانوذرات با افزوده شدن به یک سیال، می توانند میزان برداشت نفت را افزایش دهند. پایداری نانو سیال ها و طراحی آنها به گونه ای که با شرایط مخزن و محیط زیست سازگار باشند از ظرفیت های بالقوه این مواد می باشد. در این پژوهش با ارائه معیارهای غربالگری نانوذرات، نقشه راه انتخاب نانوذره مناسب را بیان کرده و در ادامه با طرح موضوع آنالیز حساسیت به اثر بخشی شاخصها پرداخته شده است. جدول غربالگری و آنالیز حساسیت، طراحی آزمایش ها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب را هموار کرده و باعث صرفه جویی در هزینه و زمان می شود.

کلیدواژه‌ها