مواجه شغلی نانو ذرات در علوم قضایی: نیاز به استفاده امن و بی خطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

رشد سریع نانوتکنولوژی موجب ایجاد پیشرفت های جدید در علوم و فناوری گردیده اما در مقابل به طور همزمان نگرانی هایی در مورد خطر استفاده از نانو مواد بر سلامتی افزایش یافته است. اخیرا انواع مختلفی از نانو ذرات در حوزه های مختلف پزشکی قانونی همچون کاغذ, جوهر, اسناد امنیتی و اثر انگشت استفاده می شود. با وجود چشم انداز روشن در در مواردی استفاده از نانو ذرات در علوم قضایی، قرارگیری پرسنل آزمایشگاه با نانو ذرات ممکن است اثرات سوء را در شکل بیماری های جدی برای آنها بهمراه داشه باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مثبت و منفی استفاده از نانو ذرات بمنظور حل اثرات احتمالی جانبی آنها در کاربردهای پزشکی قانونی برای ایجاد محیطی امن می باشد.

کلیدواژه‌ها