انواع نانو ذرات بکار رفته در صنایع سلولزی و شیوه های مناسب نگهداشت آن در کاغذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

چکیده

امروزه کاغذسازان با افزودن مواد شیمیایی مختلف در پایانه تر ماشین کاغذ به بهبود در ویژگی های فیزیکی، مقاومتی، نوری و عملیات فرآیند تولید کاغذ دست یافته اند، با این حال در ازای بهبود خواص کاغذ، با چالش های ویژه ای نیز مواجه هستند. یکی از راهکارهای اساسی برای غلبه بر این چالش ها استفاده از افزودنی های شیمیایی موثرتر در پایانه تر ماشین کاغذ می باشد. امروزه بهره گیری از نانوذرات، نانوساختارها و تجهیزات آزمایشهگاهی مرتبط با فناوری نانو توسعه فراوانی پیدا کرده است. این فناوری در صنعت کاغذسازی نیز جایگاه ویژه ای یافته و روز به روز نوآوری ها و کاربردهای مرتبط با آن گسترش می یابد، به گونه ای که امروزه استفاده از نانوذرات به عنوان افزودنی در بخش پایانه تر ماشین های کاغذ به یکی از جدیدترین و مهمترین بخشهای تحقیقات در صنعت خمیر و کاغذ تبدیل شده است. در این تحقیق به بررسی نانوذرات سلولزی بهبود دهنده ویژگی های مقاومتی و ممانعتی کاغذ پرداخته شده است. این افزودنی ها در 2 گروه، نانوکریستال سلولز و سلولز نانوفیبریله شده مورد مطالعه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


یوسفی، ح.، 1387. نانوسلولز شکل جدیدی از ماده اولیه لیگنوسلولزی و محصولی از فناوری نانو. اولین کنفرانس ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی(دانشگاه آزاد رشت، اسفند 87 ). [14] اکبرپور، مشکور، م.، 1390. کاربرد و چالش‌های نانوفیلر در پایانه تر کاغذسازی، ماهنامه تخصصی صنایع چوب، مبلمان و کاغذ ایران، 11(65): 55-53.