مروری بر روش‌های سنتز وکاربرد نانوذرات فراتبدیل نوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی نانومواد و نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در قسمت اول، به معرفی نانوذرات فراتبدیل با توانایی جذب فوتونهای کم انرژی و نشر فوتونی با انرژی بالاتر، روشهای سنتز و مشخصه یابی آنها پرداخته شد. در این قسمت هدف بررسی سازوکارهای فراتبدیل و نیز معرفی کاربردهای نانوذرات فراتبدیل در صنایع مختلف است. سازوکارهای نشر فراتبدیل عبارتند از جذب تراز برانگیخته، انتقال انرژی، بهمن فوتونی، مهاجرت انرژی و فراتبدیل مشارکتی. بسته به نوع میزبان و اندازه ذرات، از این مواد در کاربردهای متفاوتی از قبیل درمانهای نوری-دینامیکی، بیماری و سرطان، تصویربرداری های پزشکی، مرکب های چاپ امنیتی(هولوگرامها، کدهای پاسخ سریع، بارکدها)، پوششهای ضدمیکروبی، حسگرها، پیل های خورشیدی، حذف آلاینده ها از پساب های رنگرزی و پخت مواد دندانی استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها