مدیریت نور در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده علوم و فناوری نانو ، دانشگاه کاشان

چکیده

سلول‌های خورشیدی رنگدانه ای،نسل سوم سلول‌های خورشیدی هستند که بر اساس جذب نور به وسیله رنگدانه کار می کنند. در این سلولها، از مولکولهای رنگدانه برای حساس سازی نیمرساناهایی با گاف انرژی بزرگ مانند تیتانیم دی اکسید استفاده می شود. رهیافت های گوناگونی برای بهبودِ کارکرد سلولهای خورشیدی وجود دارد که مدیریت و جمع آوری نور برای جذبِ مؤثرِ به وسیله رنگدانه یکی از آنها محسوب می شود. طراحی و ساختِ رنگدانه هایی با میزان جذبِ بالاتر و یا پهنای جذب گسترده تر؛ و یا استفاده از لایه های پراکَنَنده نور، رهیافتهایی است که برای این منظور انجام می شوند. در این مقاله به مرور روش های گوناگونی که به این هدف انجام گرفته است؛ می پردازیم.

کلیدواژه‌ها