مهندسی سطح نانوذرات اکسیدآهن برای کاربردهای پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده

نانوذرات اکسیدآهن سوپرپارامغناطیس (Spion) با شیمی سطح مناسب، به طورگسترده ای برای کاربردهای in-vivo مثل افزایش کنتراست در تصاویر رزونانس مغناطیسی هسته(MRI)، ترمیم بافت، هایپرترمیا، رهایش دارو و ...استفاده شده اند. برای کاربردهای زیستپزشکی، نانوذرات باید دارای مقادیر مغناطش بالا و سایزهای کوچکتر از 100nm و توزیع اندازه باریک باشند؛ بطوریکه خواص شیمیایی و فیزیکی یکنواختی داشته باشند. به علاوه برای این قبیل کاربردها ذرات مغناطیسی باید پوشش سطحی مناسبی داشته باشند که نه تنها عدم سمیت و زیست سازگاری آنها را تضمین کند؛ بلکه رهایش هدفمند دارو و استقرار هسته در ناحیه خاص را حتمی سازد. نوع پوشش سطحی و آرایش هندسی متعاقب آنها، نه تنها سایز نهایی ذره را تعیین میکند؛ بلکه نقش مهمی در بیوسینتیک و توزیع بیویی نانوذرات در بدن دارد. نوع پوشش سطحی وابسته به نوع کاربرد، انتخاب میشود. نانوذرات مغناطیسی میتوانند به دارو، پروتئین، آنزیم، آنتیبادی، یا نوکلئوتید متصل شده و با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی، به سوی بافت یا تومور هدایت شوند یا میتوانند در یک میدان مغناطیسی متناوب، در فرایند هایپرترمیا برای تولید گرما به کار روند. در این مقاله اصلاح سطح نانوذرات اکسیدآهن و استفاده از آنها برای کاربردهای زیست پزشکی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها