استفاده از مواد ضد میکروبی در بهبود ویژگی های کاغذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

2 دانشگاه آزاد واحد آزادشهر

چکیده

در سالهای اخیر، نانو تکنولوژی کلید توسعه ترکیبات و مواد شیمیایی در ابعاد نانو بوده است که باعث تولید موادی با نسبت سطح/حجم زیاد و با ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی عالی شده است. نانو موادی همچون نقره، مس، روی و کیتوزان از جمله گسترده ترین مواد پرقدرت به منظور تولید فرآورده های ضدباکتری به ویژه اصلاح الیاف سلولزی بوده است. همچنین نانو رس ها موادی طبیعی با ساختار لایه ای و سطح ویژه زیاد می باشند که با توجه به ویژگی توان بالا در مبادله یونی، مصرف آنها در زمینه های مختلف، اعم از پزشکی در حال افزایش است. علاوه براین، ساختار چندلایه در این مواد باعث ممانعت از عبور گازها می شود که خود در صنعت دارای اهمیت زیادی است. به دلایل مختلف کاغذ در برابر عوامل بیولیوژیکی و میکروبی ضعیف می باشد، چون که مستعد رشد میکروارگانیسمها می باشد. بنابراین تامین مقاومتهای لازم برای مصرف مشتری و همچنین حفظ سلامت افراد از جمله مهم ترین اهداف واحدهای تولیدی کاغذ می باشد. بدین منظور استفاده از نانوذرات می تواند برای دستیابی به این اهداف موثر و مفید باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1. طارمیان، ا.، سپهر، ا.، گل محمدی، و.، غلامیان، ه.، 1390. تاثیر تیمار نانوذرات نقره بر سرعت خشک‌شدن و گرادیان – کرمی، ز.، سلیمانی گرگانی، ا.، 1392. مروری بر الیاف پنبه‌ای ضدباکتری، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 3:51-43. 18. خنافری، ا.، صنعتی کوپایی، ش.، 1388. تاثیر درجه د استیلاسیون کیتوزان بر مهار رشد سودومونا آئروژینوزا بیمارستانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 19(71): 19-10. 21. کرمی، ز.، سلیمانی گرگانی، ا.، 1392. مروری بر الیاف پنبه‌ای ضدباکتری، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 3: 51-43. 22. حسینی مشهد طرقی، ا.، شاه طهماسبی، ن.، رضایی رکن‌آبادی، م.، مشرقی، م.، باقری محققی، م.، آژیر، ا.، مداحی، پ.، 1389. بررسی خواص ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس با ناخالصی آهن تهیه شده به روش سل – ژل، دهمین کنفرانس ماده چگال ایران، دانشگاه شیراز. 24. یزدانی، 1392. بررسی و تولید کاغذ اسکناس ضدباکتری با استفاده از نانو ذرات نقره، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 25. محمدی، م.، 1391. فرآوری نانوذرات نقره و ارزیابی عملکرد آن بر خواص ضد میکروبی خمیر و کاغذ فلاف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 26. اسکندری، م.، 1391. ارزیابی روش‌های مختلف برای فرآوری نانو ذرات رس و تأثیر آن بر خواص ضد میکروبی خمیرکاغذ بهداشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.