کاربرد سیلیکافیوم و نانو دی اکسید تیتانیوم در صنعت نمای بتنی اکسپوز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد نور - دانشکده معماری

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری - گروه مهندسی معماری

3 دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن - مهندسی عمران

چکیده

فزودنی ها موجود برای بتن همیشه تمامی مشخصات بتن را بهبود نمی بخشد. نانو فناوری نشان داده است که قابلیت بهبود عملکرد بتن را به صورت همه جانبه دارد. تعدادی از موارد استفاده از نانو فناوری در بهبود مقاومت فشاری بتن بررسی شدند. به بررسی تاثیر استفاده از سیلیکافیوم و دی اکسید تیتانیوم در افزایش یا کاهش مقاومت فشاری قطعات پیش ساخته بتنی اکسپوز در نمای معماری سازه های بتنی پرداخته شده است. 3 طرح با در نظر گرفتن صفر، 2/5 و 5 درصد جایگزینی سیمان با TiO2 مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند. افزودن TiO2 به افزایش مقاومت فشاری منجر شده است. بهترین نتایج از نمونه با 2.5٪ TiO2 به دست آمده است. این امر می تواند به علت اثر پرکنندگی ذرات TiO2 باشد که در آن محصولات هیدراتاسیون می توانند رشد کنند و در نتیجه یک میکروساختار چگال تر به دست می‌آید. مقایسه SF2 و SF1 در سن 28 روز نشان می دهد که افزایش TiO2 موجب افزایش مقاومت فشاری بوده است. همچنین نتایج نشان داد مصرف 5 درصد TiO2 نسبت به 2/5 درصد با کاهش جزئی مقاومت فشاری همراه می باشد. این نشان می دهد که درصد بیشتر TiO2 تاثیر مستقیم بر مقاومت فشاری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of silica fume and titanium nanodioxide in exposed concrete facade industry

نویسندگان [English]

  • S.F. Khoshkalam Soleimandardbi 1
  • R. Rostami 2
  • M. Nejhadnaderi 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium dioxide
  • Compressive strength
  • prefabricated facade
  • nanotechnolog
  • silica fume
[1]. مریم حق­پناه، فرنوش سقائی،  مرجان دهقان،  "سازه‌های نو در ساختمان‌های هوشمند با رویکرد معماری پایدار"، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،  17-1، ۱۳۹2.
[2]. محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا، "نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1390.
[3] S. lijima, "Helical microtubules of graphitic carbon'',12, 56-58, )1991(.
[4] W.Zhu, J.C. Gibbs, P.J.M. Bartos, ''Application of nanotechnology in construction current statuse and Future potentials'' proceedings of the 1st International Symposium on Nanotechnology in Construction held at the university of paisley. 24, 23-25, (2003).
[5] P.J.M. Bartos, ''Nanotechnology in cinstruction: a roadmap for development, proc of the Nanotechnology in construction'', prugue, Czech Republic, (3), 15-26, (2009).
[6]. هومن مسگریان، عباس ارمغان، علی صمدیان، "بررسی کاربرد فناوری نانو در ساختمان و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست"، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان، دانشکده فنی شهید مفتح همدان، 1392.
[7]. محمدحسین توکلی دستجریی، ''کاربرد نانوفناوری در بتن"، نشریه جهان گستر، شماره121. 45-35، 1393.
[8] P. Zhang, G. Ji-Xiang, D. Xiao-Bing, Z. Tian-Hang and W. Juan, "Fracture behavior of fly ash concrete containing silica fume", Structural Engineering and Mechanics, An Int'l Journal, 59(2), 23-28, (2016). 
[9] B. Karthikeyan and G. Dhinakaran, "Influence of ultrafine TiO2 and silica fume on performance of  unreinforced and fiber reinforced concrete", Construction and Building Materials, 161,570-576, (2018).
[10] ASTM C150-07, Standard Specification for Portland Cement, ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA.12, 54-60,(2007).
[11] ASTM C109-08, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), ASTM International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA, 2008.