دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1393 
3. نقاط کوانتومی به عنوان نانوحسگرها جهت تشخیص مواد منفجره

صفحه 15-21

فرهاد اخگری وایقان؛ حسن فتاحی؛ یونس موسائی اسکوئی


4. کاربرد گرافن در سلول‌های خورشیدی

صفحه 22-31

الهه اسماعیلی؛ متین محمودی‌فرد


9. ساختارهای کربنی در فن آوری نانو

صفحه 55-58

مهدیه جلالی؛ زهره زرنگار؛ جواد صفری