اثر زمان رسوب‏گذاری و غلظت پیش ماده بر لایه نشانی نانو ذرات نقره روی پارچه پلی ‏استر توسط جت پلاسمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

چاپ پلاسمایی به عنوان یک روش نوین برای رسوب‌گذاری نانو مواد کاربردی، روی زیر لایه‌های مختلف در حال توسعه است. در این کار، از یک جت پلاسمای غیر حرارتی که در فشار اتمسفری کار می‌کند برای رسوب‏گذاری نانو ذرات نقره روی زیر لایه‌های انعطاف‏پذیر پارچه پلی‌استر استفاده شد. قطرات میکرومتری، از محلول نیترات نقره در معرض پلاسما قرار گرفته و به نانو ذرات نقره احیا می‌شود. این نانو ذرات به کمک پلاسما روی سطح زیرلایه به طور کنترل شده رسوب‏گذاری می‌شود. نتایج پراش پرتوی ایکس نشان داد که نانو مواد نقره با ساختار بلوری مکعبی مرکز سطحی روی زیرلایه پارچه پلی استر چاپ شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی تائید کرد که نانو ذرات نقره تقریباً کروی شکل روی سطح زیرلایه، لایه نشانی شده است. اثر پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی(SERS) پارچه‏های لایه‏ نشانی شده با پلاسما توسط مولکول نشانگر رودامین بی مورد بررسی قرار گرفت. اثر SERS پارچه‌های رسوب‏گذاری شده در غلظت‌های مختلف پیش ماده نقره و زمان‏های مختلف لایه نشانی مورد مطالعه قرار گرفت. بیشترین اثر SERS برای پارچه چاپ شده در غلظت نیترات نقره mM24 و طی زمان رسوب‏گذاری 5 دقیقه حاصل شد. همچنین، از پارچه چاپ شده نقره برای شناسایی باقی‏مانده سولفایت در کشمش دودی شده با SO2 استفاده شد، که این نشان دهنده پتانسیل بالا این زیر لایه‌های SERS برای ردیابی سموم در صنایع غذای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of deposition time and precursor concentration on Ag-coated polyester fabric fabricated by plasma jet

نویسنده [English]

  • Mahdi Shariat
Associate Prof., Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Plasma printing techniques are being developed as a modern approach for depositing different functional materials. In this work, a nonthermal plasma jet working in atmospheric pressure was employed to print silver nanoparticles on flexible polyester fabric substrates. Atomized droplets of silver nitrate solution were exposed to plasma reducing them to silver nanoparticles, which were printed on the substrates in a controlled condition. X-ray diffraction results confirmed the deposition of face-center cubic nanoparticles on the substrates. Field-enhanced electron scanning microscopy images demonstrated that these nanoparticles have an almost spherical shape. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) responses of the coated substrates were investigated using a Raman marker of Rhodamine B. SERS performance for coated fabrics printed in various precursor concentrations and printing durations was investigated. The best performance corresponded to the fabric printed with a precursor of 24mM concentration and a printing time of 5min. Finally, Ag-printed fabrics were used to detect sulfite remainders of SO2-treated raisins showing promising potential in trace analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma jet
  • silver nanoparticles
  • surface-enhanced Raman scattering
  • fabric