پانسمان‌های زخم: مروری بر روشهای رایج کنونی، کاربرد مواد هوشمند و پانسمانهای زخم نانوساختار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم نوین، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

2 گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم نوین،دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

چکیده

پیچیدگی درمان زخم های پوستی مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای بیماران و نیز سیستم های درمان به همراه دارند. پانسمان های رایج کنونی گاهی پاسخگوی ملزومات بالینی نیستند؛ از این رو، پانسمان های هوشمند چند عملکردی با قابلیت برهمکنش با ریزمحیط زخم به منظور بهبود فرایند ترمیم زخم در حال توسعه می باشند. در ساخت این گونه از پانسمان ها از انواع سنسورها و مواد هوشمند همچون مواد با قابلیت پاسخ به محرک استفاده می گردد تا فرایند بهبود زخم سریع تر و کارآمدتر انجام گردد . در این مقاله مروری، پیشرفت های دهه اخیر در زمینه پانسمان های زخم هوشمند ازجمله پانسمان های بیومکانیکی، پانسمان های پاسخ دهنده به محرک، پانسمان های خود حذف شونده، پانسمان های خود بهبود شونده برای زخم های متحرک و نیز پانسمان های چند عملکردی با قابلیت نظارت بر زخم بررسی شده است. همچنین مواد هوشمند مورد استفاده در آن ها از جمله نانومواد معرفی گردیده اند. در نهایت، چالش های مرتبط به استفاده از این گونه پانسمان ها و چشم اندازهای مربوط به پیشرفت های آتی آن ها مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wound Dressings: A Review on Current Methods, Application of Smart Materials and Nanostructured Wound Dressings

نویسندگان [English]

  • Nasrin Farahani 1
  • Dalia Jomehpour 2
1 Department of Medical Nanotechnology, IAU, Tehran Medical Branch, Tehran, IranPositionIslamic Azad University Tehran Medical Branch
2 Department of Medical Nanotechnology, IAU, Tehran Medical Branch, Islamic Azad university, Tehran
چکیده [English]

Complications regarding the treatment of cutaneous wounds bring about numerous social and economic problems for both patients and healthcare systems. Conventional wound dressings do not often fulfill the clinical requirements; therefore, smart, multifunctional wound dressings with potential to interact with the wound microenvironment are being developed to improve the process of wound healing. Various sensors and smart materials, namely stimuli-responsive materials are implemented in the development of such wound dressings to improve the efficacy and the speed of the wound healing process. In this review article, recent advances regarding smart wound dressings including biomechanical wound dressings, stimuli-responsive wound dressings, self-removal wound dressings, self-healing wound dressings for motional wounds and multifunctional wound dressings with monitoring capacity have been investigated. Furthermore, the utilized smart materials in these wound dressings in particular nanomaterials have been introduced. Finally, challenges with respect to the application of such wound dressings and prospective of the future advancements have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “smart wound dressings”
  • “smart materials”
  • “nanomaterials”
  • “nanostructured wound dressings”
  • “wound healing”