ساخت آشکارساز نور برپایه لایه دوبعدی سولفید قلع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

امروزه مواد دوبعدی جزء جذاب‌ترین موضوعات پژوهشی هستند. این مواد ویژگی‌های مثبتی برای کاربرد در حوزه‌های متفا.تی همچون الکترونیک، فوتونیک و انرژی از خود نشان داده‌اند. به دلیل حساسیت زیاد این مواد به نور کاربردهای فوتونیکی همچون آشکارسازهای نور، بخش مهمی از پژوهش را شامل می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از لایه دوبعدی سولفید قلع، آشکارساز نوری حساس در گستره مرئی ساخته شده و خواص نوری آن بررسی شده‌است. این آشکارساز در گستره وسیعی از نور از طول موج460 nm تا 740 nm  حساسیت خوبی از خود نشان داده و همچنین، پاسخ سریعی در حدود 30 μs داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of light detector based on two-dimensional layer of tin sulfide

نویسندگان [English]

  • seyed ali hosseini 1
  • azam irajizad 1 2
  • seyed mohamad mahdavi 2 1
1
2
[1]          I. Yun, Photodiodes - From Fundamentals to Applications. InTech, (2012).
[2]          A. Rogalski, “New material systems for third generation infrared photodetectors,” Opto-electronics Rev., 16, 458–482, (2008).
[3]          K.S. Novoselov et al., “Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films.”12, 35-43, (2012)
[4]          K.S. Novoselov, V. I. Fal9ko, L. Colombo, P. R. Gellert, M. G. Schwab, and & K. Kim, “A roadmap for graphene,” nature.com, 31, 46-53, (2012).
[5]          R. Mas-Balleste, C. Gomez-Navarro, J.G.H.- “2D materials: to graphene and beyond,” Nanoscale, 12, 23-29, (2011).
[6]          M. Chhowalla, Z. Liu, and H. Zhang, “Two-dimensional transition metal dichalcogenide (TMD) nanosheets,” Chemical Society Reviews, 44, 2584–2586, (2015).
[7]          S. Manzeli, D. Ovchinnikov, D. Pasquier, O. V. Yazyev, and A. Kis, “2D transition metal dichalcogenides,” Nature Reviews Materials, 2, 1–15, (2017).
[8]          M. Chhowalla, D. Jena, and H. Zhang, “Two-dimensional semiconductors for transistors,” Nature Reviews Materials, 1, 1–15, (2016).
[9]          F. Xia, H. Wang, D. Xiao, M. Dubey, and A. Ramasubramaniam, “Two-dimensional material nanophotonics,” Nat. Photonics, 8, 899–907, (2014).
[10]        S. Yang, C. Jiang, and S. huai Wei, “Gas sensing in 2D materials,” Applied Physics Reviews, 4, 021304-021314, (2017).
[11]        D. Akinwande et al., “A review on mechanics and mechanical properties of 2D materials—Graphene and beyond,” Extreme Mechanics Letters, 13. 42–77,(2017).
[12]        X. Zhou, Q. Zhang, L. Gan, H. Li, J. Xiong, and T. Zhai, “Booming development of group IV–VI semiconductors: Fresh blood of 2D family,” Advanced Science, 3, 13-21, (2016).