مروری برکاربرد نانو مواد با هدف درمان بیماری‌های بافت نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

با ورود علم نانو به عرصه پزشکی، سرفصل جدیدی در بخش درمان با عنوان نانو زیست فناوری باز شده و مطالعات در این حوزه در بخش‌های نانو زیست مواد، نانو زیست مکانیک و نانو زیست الکترونیک در جریان است. تحقیقات نشان می‌دهد نانو بایو ‌مواد به دلیل خواص مکانیکی برجسته و همچنین به دلیل دارا بودن ویژگی‌های اصلاح‌شده سطحی اعم از تخلخل و زبری در مقیاس نانو و قابلیت عبور بالا از غشاء سلولی، چسبندگی بهتر پروتئین و سلول‌های بدن را موجب شده، که این امر موفقیت درمان با کاشتنی‌های درمانی و سیستم‌های رهایش دارویی را دوچندان می‌کند. در مطالعه حاضر نیز ضمن متمایز ساختن بافت نرم از بافت سخت بدن انسان، فاکتورهای مهمی که لازم است در انتخاب نانو مواد درمان‌گر مورد توجه باشد مورد بررسی قرار گرفته و کاربردهای نانو مواد به منظور درمان بافت نرم بدن انسان مرور شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the use of nanomaterials for the treatment of soft tissue diseases

[1]. A. N. Moghadasi. Iranian Journal of Public Health,
43(11), 1995-1996, (2014).
[2]. S. Ramakrishna. Imperial college press, (2004).
[3]. M. Cral, Mosby, (2015).
[4]. B. D. Ratner, A. S. Hoffman, Academic Press, (2004
[5]. M. Jimenez. O. Llena Blasco, Journal of Clin Dent. 6, 485-490, (2014).
[6]. F. Rodriguez, C. Cohen, Ch. K. Ober. L. A. Archer. Taylor & Francis Group, (2015).
[7]. S. J. Kalita, Springer, (2008).
[8]. K. Haraguch, Journal of Stem Cell & Regenerative Medicine. 14.2-11 (2012)
[9]. A. Addona. M. Ghassemian, L. Raffaelli. International Journal of Biomaterials 2012 (531202), (2012)
[10]. G. Wei, P. X. Ma, Journal of Advanced Functional Materials, 18, 3568-3582, (2008).
[11]. N. Baltzer, Woodhead. (2014).
[12]. D. kay. Birios, (2002)
[13]. L. C. Toit, P. K. Choonaram, V. Pillay, Elsevier. (2018).
[14] G. Mendonca. D. B. S. Mendonca, F. J. L. Aragao, L. F. Cooper, Journal of Biomaterials, 29, 3822-3835, (2008).
[15]. L. Kong, G. Yuan, L. Guangyuan. G. Yandao, Journal of European Polymer, 42, 3171-3179. (2006).
[16] V. S. Kattimani, S. Kondaka, K. P. Lingamaneni. Bone and Tissue Regeneration Insights, 7, 9-19, (2016).
[17]. C. Schaschke, J. Audic, International Journal of Molecular Sciences, 15, 21468-21475, (2014).
[18] H. M. Mousa, Ch. H. Park, CH. S. Kim, InTech, (2017).
[19] W. Schnabel, Hanser, (1981).
[20] C. Engineer, J. Parikh, A. Raval. Trends in Biomaterials & Artificial Organs, 25, 79-85, (2011).
[21] J. Jeevanandan. A. Barhoum. Y. S. Chan, A. Dufresne. M. K. Danquah, Journal of Nanotechnology, 9, 1030-1074, (2014). 
[22].K. Chaudhury. V. Kumar. J. Kandasamy, S. R. Choudhury. International Journal of Nanomedicine. 20, 4153-4167. (2014).
[23]. A. Mohamed, M. Xing, International Journal of Burns and Trauma, 2, 29-41, (2012).
[24].G. Jin, M. P. Prabhakaran, D. Kai, S. Ramakrishna, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 85, 29-41, (2013).
[25]. Y. Wang, H. Cui, K. Li, Ch. Sun, W. Du. J. Cui. Xi. Zhao, W. Chen, Journal of PLOS One. 9. 1-9, (2014).
[26].  V. Narasinhan, R. H. Siddique, J. O. Lee, Sh. Kumar, B. Ndjamen, J. Du, N. Hong, D. Sretavan, H. Choo, Nature Nanotechnology,13, 512-519, (2018).
[27]. L. Schreiver, B. Hesse, Ch. Seim, H. Castillo, Journal of Scientific Reports, 7, 1-12, (2017).
[28]. H. Cabral, J. Makino, Yu. Masumoto, P. Mi, H. Wu, T. Nomoto, Nanomedicine, 5, 4957-4967, (2015).
[29]. P. Ambesh. U. Campia. Ch. Obiagwu. R. Bansal, V. Shetty, G. Hollander. J. Shani, Journal of The Royal Society of Chemistry. 36, 24057-24070, (2016).
[30]. M. Karimi, H. Zare, A. B. Nik, N. Yardani, M. Hamrang, E. Mohamed, P. S. Zangabad, Journal of Nanomedicine, 5. 513-530, (2016).