مروری بر کاریرد نانوذرات نقره در داروسازی و صنعت با تکیه بر اثر ضد میکروبی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، فارس

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان

چکیده

شاید به جرات بتوان یکی از معضلات پزشکی قرن بیستم را مقاوت به آنتی بیوتیک هایی دانست که مصرف وسیع و با دوز بالای آنها توانسته مقاومت دارویی بالایی را در بسیاری از افراد جامعه ایجاد کند. هزینه گزاف و احتمال بروز تلفات انسانی در آینده نه چندان دور، لزوم یافتن درمانی جدید جهت مقابله با عوامل عفونی را در علوم مختلف وابسته مانند پزشکی، زمینه های پژوهشی، کشاورزی، دامداری و غیره را توصیه می کند. هزینه جانی و مالی شیوع عفونت و تخریب ناشی از عوامل میکروبی می تواند توسط علم نانو جبران گردد و این علم راهکارهای قابل قبولی در این زمینه ارائه داده است. ترکیبات بیولوژیکی در مقیاس نانو دارای خصوصیات فیزیکی- شیمیایی بی‌همتایی هستند که در سال‌های اخیر کارایی چندین رده از نانوحامل‌ها و نانو ذرات آنتی‌میکروبیال، بویژه نانوذرات نقره در درمان بیماری‌های عفونی به اثبات رسیده است. در این مقاله به بررسی نتایج تلاش‌های اخیر محققان در زمینه اثر ضدمیکروبی نانو ذرات نقره و درمان بیماری‌های عفونی با استفاده از نانوذرات آنتی‌میکروبیال و نانوحامل‌های دارویی نقره می‌پردازیم. نانو ذرات نقره نسبت به سایر نانو ذرات فلزی، واجد اثر ضد میکروبی قوی تری می باشند. این ذرات حتی در رقت های پایین می توانند به سرعت عوامل میکروبی را از طریق مرگ سلولی حذف کنند. علاوه برآن، این نانوذرات در تهیه پمادهای ترمیم سوختگی، پوشش ابزار پزشکی و ماسک‌های جراحی، تولید پارچه‌های ضد بو و ضدباکتری، نانوژل‌ها و نانولوسیون‌ها به طور وسیع بکار می‌روند. بنابراین، مطالعات متعدد مورد بررسی قرار گرفته شده موید نقش کلیدی نانو ذرات نقره در درمان عفونت یا جلوگیری از وقوع آن و علم پزشکی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1. ف، جامعی; ع، دلیمی اصل; م، کریمی; ف، غفاری فر; مقایسه اثر نانو ذرات سلنیوم و نقره در بهبودی ضایعه پ.ستی ناشی از لیشمانیا ماژور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 22(3):217-223، 94. 2. م، راعی; م، امیدی; س، ترابی; م، خدایاری; کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه ورا (Aloe vera L). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 32(2):256-263، 1395. 3. رزمی، مهدیه، دیوسالار، عادله، کاربرد نانوآنتی بیوتیک‌ها در شناسایی و درمان بیماری‌های عفونی، ماهنامه فناوری نانو، 12(12):24-29، 1392. 4. ط،علمی; ش، غلامی; م، فخار; ف، عزیزی; مروری بر استفاده از نانو ذرات در درمان عفونت های انگلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 23(102): 12-24، 1389. 5. ی، نبی پوررستم زاده; آ، احمدی اسب چین; بررسی مقایسه ای اثر انتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتری های پاتوژون سودوموناس ائروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 23(5):171-173، 1394. 6. ا، یزدانی آقمشهدی; ا، اسد پور; ق، اتویی; ا، رسولی گرمارودی; کاربرد نانو نقره در تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 31(1):166-179، 1395.