نقش کربن نانوتیوب‌‌ها در حامل‌های دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

2 گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران آزمایشگاه ملی تحقیقات دارویی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

3 دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر کربن نانوتیوب‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند مورد توجه قرار گرفته‌اند، سطح ویژه زیاد و قابلیت اتصال به دیواره‌های بیولوژیکی آنها راتبدیل به ابزاری مناسب ساخته است. این ویژگی‌ها فرصت‌‌های متنوعی برای کاربردهای نانو داروها در تشخیص، درمان بیماری‌ها و تصویربرداری اریه می‌دهند. با وجود این، CNTs طبیعی در آب و اغلب حلال‌های آلی غیر‌محلول می‌باشند و در نتیجه برای افزایش ویژگی‌های سازگاری بافتی عامل‌دار کردن سطح آن‌ها ضروری است. در این مقاله با روش‌های عامل‌دار کردن کربن نانوتیوب‌ها و کاربردهای آنها به عنوان حامل‌های دارویی آشنا خواهیم شد.
 

کلیدواژه‌ها