بررسی آزمایشگاهی اثرات نانوکلوزیت بر خصوصیات فیزیکی مخلوط‌های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه

2 استادیار،گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تبریز

چکیده

در سال‌های اخیر نانوکلوزیت به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد توانسته در اکثر علوم ورود پیدا کرده و تاثیرات شگرف خود را بر جای بگذارد. از این ماده در مهندسی روسازی جهت بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی استفاده می‌شود. با توجه به نوع دانه‌بندی، در طرح اختلاط آسفالت، نانوکلوزیت جایگزین فیلر که ریزدانه مخلوط است می‌شود و می‌بایست به قیر افزوده شده، مخلوط گردد و سپس مابقی مصالح به آن افزوده شود. استحکام و روانی مارشال تابع نوع، مقدار و مشخصات فیلر است. در این پژوهش با افزودن درصدهای مختلف نانوکلوزیت به مخلوط آسفالتی ملاحظه شد که این نانو افزودنی موجب افزایش مقاومت مارشال و حجم فضای خالی مخلوط آسفالتی و کاهش روانی، حجم فضای خالی مصالح سنگی و وزن مخصوص می‌گردد. نتایج حاکی از آن است که نانوکلوزیت نقش پرکنندگی بالایی داشته، چسبندگی بین مصالح و قیر را بهبود بخشیده، افزایش حجم قیر را در پی داشته و نهایتاً موجب افزایش ضخامت غشای قیری در اطراف سنگدانه‌ها می‌گردد
 

کلیدواژه‌ها


1[ تن‌زاده، ج. ، تن‌زاده، ز. 1391؛ بررسی تاثیر مواد نانو و پلیمری دربهبود خصوصیات عملکردی قیرو تغییرات مدول دینامیک آسفالت به عنوان یک ماده ویسکو الاستو پلاستیک؛ نهمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ]2[ غفارپورجهرمی، س. 1390؛ تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی بر رفتار مهندسی مخلوط های آسفالتی؛ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ]3[ خدادادی، ا.، کوکبی، م. و صالحی، س. 1386، اثر افزودنی نانورس بر عملکرد دراز مدت روسازیهای آسفالتی؛ دومین همایش دانشجویی فناوری نانو؛ دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ]4[ اکبری مطلق، ع. 1390؛ مقاوم سازی جاده ها با استفاده از نانو لوله کربنی؛ چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار؛ اراک، ایران ]5[ شکرچی زاده، م ؛ باباپور،ح؛ حاجی سامی، ب. 1387؛ مقاومت در برابر ساییدگی روسازی بتنی حاوی مواد نانو؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ تهران، ایران ]6[ نوری، ا. ، خدایاری، م. 1389؛ مقدمه ای بر فناوری نانو،انتشارات سازش؛ چاپ سوم، تهران ، ایران ]7 [معاونت امورفنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. 1382 ؛ نشریه شماره 234؛ انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ تهران، ایران ]8[ شرکت نانوسانی، 1391 ؛ مشخصات فنی محصولات نانو شرکت راک وود، مشهد، ایران