بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه نازک اکسید گرافن احیا شده بروش سنتز سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان

چکیده

لایه نازک گرافن به دلیل خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و حرارتی منحصر به فرد خود دارای کاربردهای گسترده ای در بسیاری از زمینه های علم و فناوری است. سنتز لایه های نازک گرافن با روش ارزان، دوستدار محیط زیست و کیفیت بالا یک چالش بزرگ است. در کار حاضر، ابتدا پودر اکسید گرافن GO به روش هامر سنتز شد و سپس با استفاده از فرآیند احیای سبز، لایه نازک اکسید گرافن احیا شده RGO بر روی زیرلایه های شیشه در دمای زیرلایه 145 درجه سانتی گراد به روش اسپری پایرولیزیز تهیه شد. این نمونه با استفاده از پراش پرتو ایکس XRD، طیف نگار UV-Vis-NIR و اندازه گیری اثر هال مورد آنالیز قرار گرفتند. تحلیل الگوهای پراش پرتو X تغییر فازی از GO به RGO ناشی از وجود عصاره برگ درخت انار به عنوان عامل احیاء را نشان داد. اندازه‌گیری‌های اپتیکی نیز نشان دادند که لایه نازک RGO تهیه شده بر روی زیرلایه شیشه از میزان عبور و گاف نواری کمتری نسبت به لایه نازک GO برخوردار است. همچنین RGO از رسانش نوع p و مقاومت الکتریکی در حدود 110 kΩ برخوردار بود.
 

کلیدواژه‌ها


4. درودی، حسین،عادلی فرد،مهدی ؛ «سنتز، مشخصه یابی و مطالعه خواص ساختاری، مورفولوژی و اپتیکی اکسیدگرافین(GO) و اکسید گرافین احیاشده(RGO)؛بیست و سومین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، سال 7و8،بهمن ماه 1394، صفحه 1 تا7.