نقش نانوذرات طلا و نانولوله های‌کربنی در تشخیص و درمان سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

در حال حاضر بهترین روش درمان سرطان به کمک نانوتکنولوژی روش انهدام تومورهای سرطانی توسط لیزر می باشد و نتایج آن کمی از مراحل تحقیقاتی فرا رفته و جنبه های کاربردی پیدا کرده است. در این بین نانولوله ای کربنی و نانوذرات طلا نتایج روشنی را از خود نشان داده اند. نانو نانولوله های کربنی و نانو ذرات طلا به دلیل خواص منحصر بفرد خود که بر اساس شکل ظاهری،‌ رفتار رسانش، خواص سطحی و الکتروفتولیتی آنها می باشد قادر به سازگاری شیمیایی و زیستی با سلول های مختلف بوده و همین امر آنها را در زمینه تشخیص و درمان بافت های سرطانی بسیار جذاب کرده است. در روش لیزر درمانی نانو لوله های کربنی به علت داشتن دو راستای نوسانی نور را در طول موج های بلندتری جذب می کنند در حالی که نانو ذرات طلا که اغلب یک راستای نوسانی دارند، نور را در طول موج های کوتاه تر جذب می کنند و از این رو نانو لوله های کربنی برای درمان تومورهای سرطانی که در قسمت های عمیق بدن قرار دارند مناسب بوده و نانوذرات طلا برای درمان تومورهای سطحی مانند سرطان پوست مفید می باشند. روش های متعددی برای سنتز نانولوله های کربنی و نانوذرات طلا وجود دارد ولی روش ترسیب بخار شیمیایی برای نانولوله های کربنی و روش فارادی برای نانوذرات طلا به منظور کاربری در حوزه پزشکی مناسب ترین روش ها می باشد. نانو پوسته های طلا به عنوان حسگرهایی برای شناسایی سلول های مخرب سرطان به کار می روند و می توانند بدون آسیب رسانی جانبی در تشخیص سلولهای سرطانی استفاده شوند. همچنین نانولوله های کربنی تک دیواره به عنوان یک نانوحسگر دقیق در تشخیص سلول های سرطانی کاربرد دارند. آنها قادرند با اتصال به یک آنتی بادی ویژه یک سنسور سیمی تولید نمایند که هنگام اتصال به پروتئین سرطانی، افت شدیدی در رسانایی الکتریکی متحمل شده و موجب تغییر جریان الکترودها گردند و بدین وسیله موجب تشخیص بافت سرطانی می شوند.
 

کلیدواژه‌ها