کاربرد فناوری نانو در حذف مواد دارویی از آب و فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مواد دارویی به‌عنوان آلاینده‌های نوظهور در محیط زیست مطرح شده است. داروها ترکیبات پیچیده‌ای هستند و سامانه‌های تصفیه معمولی قادر به حذف کامل آن‌ها از آب و فاضلاب نیست. ازاین‌رو، نیاز به روش‌های کارآمد برای حذف این ترکیبات است. مرور مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از فناوری نانو ابزار امیدوارکننده‌ای در حذف مواد دارویی از آب و فاضلاب است. در این مطالعه، کاربرد مناسب‌ترین روش‌های موجود فناوری نانو مثل نورکاتالیزگری، نانوجاذب‌ها نانوجاذب‌های کربن پایه، زئولیت و نانوجاذب‌های فلزی و نانوفیلتراسیون، در حذف مواد دارویی از آب و فاضلاب بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها