کاربرد نانوساختارهای فلزی در حسگرهای الکتروشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز سقز، کردستان

چکیده

نانوتکنولوژی یک زمینه فناوری درحال ظهور است که پتانسیل بالایی در پیشرفت بشر دارد. نانومواد و نانوابزارهایی که با استفاده از تکنیک های نانوتکنولوژی ساخته و کنترل می شوند، خصوصیات و کارکردهای کاملاً جدید با پتانسیل زیاد در گستره وسیعی از کاربردها را نشان می دهند. از میان انواع نانومواد، نانوساختارهای فلزی با خصوصیات شیمیایی، مغناطیسی، نوری و الکتریکی جالب توجه، نه تنها برای کارهای علمی بنیادی بلکه همچنین برای تعداد زیادی از کاربردهای تکنولوژیکی مورد توجه قرار گرفته اند. روش های الکتروشیمیایی در مقایسه با سایر روش های تجزیه ای با داشتن مزایایی مانند حساسیت بالا، حد تشخیص پایین، ارزان بودن، سریع و ساده بودن روش های مناسبی برای اندازه گیری ترکیبات الکتروفعال هستند. باتوجه به اینکه از نانوساختارهای فلزی به طور گسترده ای در حسگرهای الکتروشیمیایی استفاده می شود، بنابراین آشنایی با کاربردهای مختلف حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوساختارهای فلزی لازم به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها