مروری بر نانوانکپسولاسیون باکتریوسین‌ها به عنوان رویکردی نوین در نگهداری زیستی مواد غذایی و دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

چکیده

باکتریوسین‌ها ترکیبات ضدباکتریایی از جنس پروتئین هستند که توسط باکتری‌های گوناگون تولید شده و به منظور نگهداری مواد غذایی به عنوان عوامل جلوگیری‌کننده از تشکیل بیوفیلم، افزودنی و حتی جایگزین ترکیب‌های آنتی‌بیوتیک استفاده می‌شوند. بهره گیری از باکتریوسین‌ها به منظور عوامل ضدباکتریایی و یا نگهدارنده با محدودیت‌هایی در صنایع غذایی و دارویی مواجه است. یکی از راهکارهای مناسب به منظور غلبه بر این محدودیت‌ها استفاده از فناوری نانو می‌باشد. در این مطالعه مروری به بررسی استفاده از فناوری نانو جهت بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و همچنین افزایش فعالیت‌های ضدمیکروبی باکتریوسین‌ها پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها