پر کردن نانولوله‌‎های کربنی با ترکیبات مختلف در فاز محلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

خواص الکترونیکی، مکانیکی و ساختاری قابل توجه نانولوله‎های کربنی آن‎ها را قادر می‎سازد تا مواد خارجی را جهت کاربرد در زمینه‎های مختلف به داخل حفره استوانه‎ای خود انکپسوله کنند. پر کردن نانولوله‎های کربنی در مسیر شیمی مرطوب، معمولاً بوسیله یک عامل اکسید کننده به منظور باز کردن دو انتهای نانولوله‎ انجام می‎شود. سپس پر کردن لوله‎های با انتهای باز در یک محلول از ترکیب مورد نظر یا یک پیش ماده انجام می‎شود. هنگامی که ترکیب در یک اسید اکسید کننده مثل نیتریک اسید حل می‎شود، باز شدن دو انتها و پر شدن می‎تواند در یک مرحله انجام شود. اگرچه این روش امکان قرار دادن گونه‎های حساس به گرما را درون نانولوله می‎دهد، راندمان به‎شدت با قطر نانولوله تغییر می‎کند .این مسیر پر کردن عمدتاً منجر به نانوذرات جدا شده یا نانوسیم‎های کوتاه می‎شود. در این مقاله پر کردن CNTها در فاز محلول ذکر چند مثال شرح داده خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها