اصلاح سطح مزوحفره‌ی سیلیکاتی SBA-15 جهت دارورسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

2 گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران آزمایشگاه ملی تحقیقات دارویی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

3 دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

سیستم‌های دارورسانی یکی از روش‌های ایده آل برای مراقبت از سلامت انسان است که در آن دارو با یک سرعت ثابت آزاد می‌شود و غلظت آن در خون همواره ثابت است. مزوحفره‌های خالص و اصلاح شده‌ی SBA-15 که ساختاری شش وجهی با حفراتی در مقیاس نانو دارند، ویژگی همانند کندوی زنبور عسل دارا هستند که اخیرا توجه زیادی از دانشمندان را به منظور کاربرد در دارورسانی جلب کرده است. در این مقاله، تهیه، آنالیز و کاربرد انواع مختلفی از SBA-15 اصلاح شده به عنوان حامل دارو بررسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها