مروری بر کاربردها و فرصت‌های نانوفناوری در حوزه کود کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه نانوشیمی، دانشکده شیمی دارویی، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نانوتکنولوژی کاربرد گسترده ای در تمام مراحل تولید، پردازش، ذخیره سازی، بسته بندی و حمل و نقل محصولات کشاورزی دارد. این فناوری با کمک ابزار جدید می تواند صنایع غذایی و کشاورزی را تغییر دهد، و می تواند برای شناسایی رفتار مولکولی بیماری، تشخیص سریع بیماری و افزایش توانایی گیاهان برای جذب مواد غذایی استفاده شود. سیستم ها برای مبارزه با ویروس ها و عوامل بیماری زا محصولات می تواند در صنعت کشاورزی استفاده شوند. در آینده نزدیک دستگاه های نانومقیاس برای سلامت گیاه، تشخیص زود هنگام و تحویل مواد شیمیایی به بافت هدف برای کشاورزی هوشمند استفاده خواهند شد. در این مقاله مروری، کاربردهای نانوفناوری و فرصت استفاده از کودهای کشاورزی مورد بررسی است.
 

کلیدواژه‌ها