بررسی اثر فرایندی نانوساختارها در فرایند انحلال، القا و رشد هیدرات گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

2 آزمایشگاه پدیده‌های انتقال و فناوری نانو، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در بین کلیه گزینه های موجود برای انتقال گاز، تکنولوژی ذخیره سازی و انتقال گاز به کمک هیدرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از نظر اقتصادی قابل رقابت با سایر گزینه های موجود است. این تکنولوژی که از منظر عملیاتی به فرایند تشکیل هیدرات معروف است دارای فاکتورهای موثر متنوعی است که هر یک از آنها بر راندمان این فرایند موثر می باشند. اگرچه تحقیقات مختلفی به منظور بهبود عملکرد هر یک از این فاکتورها انجام شده است ولی استفاده از نانوذرات نتایج خوبی را از خود نشان داده است. بطور کلی نانوذرات با افزایش سطح تماس مولکول های گاز موجب افزایش انحلال گاز در آب شده و سایت های فعال هسته زائی را در آب افزایش می دهند و درنتیجه ضمن افزایش شدت فرایند القا زمان آنرا نیز کاهش می دهند. همچنین با ایجاد سطح تماس بسیار زیاد موجب تسریع رشد کریستال های گازی شده و زماند کلی فرایند هیدرات را کم می کنند بعلاوه موجب استحکام ساختاری هیدرات شده و ظرفیت ذخیره سازی گاز درون آب را افزایش می دهند. این نتایج علاوه بر اینکه جنبه های اقتصادی فرایند هیدرات را ارتقا می دهد موجب پایداری بیشتر هیدرات شده و کاربرد این تکنولوژی را به سوی صنعتی شدن تسهیل می نماید. در این مقاله به بررسی ابعاد کمی و کیفی نانوذرات در فرایند تشکیل هیدرات گازی پرداخته می شود.
 

کلیدواژه‌ها