آشنایی با سیستم حسگری اکسید قلع-اکسید مس نانو ساختار برای شناسایی گاز سولفید هیدروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

2 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، ایران دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

چکیده

سولفید هیدروژن گازیست سمی، خوردنده و مضر هم برای سلامت انسان و هم برخی از صنایع مهم کشور مانند نفت و گاز. یکی از بهترین و کارآمدترین سیستم های شناسایی این گاز، حسگرهای مقاومتی ساخته شده از اکسید قلع-اکسید مس نانوساختار می باشند. براساس نتایج پژوهش های تجربی مختلف، سیستم مذکور دارای بهترین عملکرد در فرآیند حسگری گاز سولفید هیدروژن از لحاظ مقدار پاسخ، انتخاب پذیری و سرعت می باشد. علاوه بر حساسیت بسیار بالا، زمان های پاسخ در حد ثانیه، زمان های بازیابی در حد چند ده ثانیه و همچنین قابلیت تعیین غلظت گاز سولفید هیدروژن در زیر یک ppm برای سیستم مذکور گزارش شده است. در این مقاله ویژگی های ممتاز سیستم اکسید قلع-اکسید مس نانوساختار در شناسایی گاز سولفید هیدروژن به همراه مستندات تجربی، مکانیزم انتخاب پذیر، اثرات نانوساختار بودن و همچنین پژوهش های نظری مربوطه مرور گردیده اند.
 

کلیدواژه‌ها