مروری بر سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از باکتری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ، مشهد

چکیده

نانوذرات نقره به دلیل ویژگی‌های ضد میکروبی ویژه خود مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. گزارشات زیادی مبنی بر سنتز فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نانوذرات کلوئیدی نقره بویژه سنتز باکتریایی برون و درون سلولی نانوذرات نقره و نیز با استفاده از ترکیبات مشتق شده‌ی باکتریایی در دسترس است. ژن‌های مقاومت به نقره، پپتیدها و آنزیم‌های سلولی نقش مهمی در سنتز نانوذرات نقره در باکتری‌ها ایفا می‌کنند. مواد آلی باکتریایی به عنوان پوشش طبیعی و تثبیت‌کننده برای نانوذرات نقره، از تجمع آنها جلوگیری کرده و پایداری آنها را تضمین می‌کنند. نانوذرات نقره‌ی باکتریایی دارای خواص ضد سرطانی، آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی بوده و مکانیسم چندگانه‌ی میکروبی این ترکیبات که وابسته به سایز و شکل آنها می‌باشد، دریچه‌ای رو به تولید آنتی‌بیوتیک‌های نوین گشوده است. نظر به ضرورت ابداع و توسعه روش های سازگار با محیط زیست مطالعه‌ی حاضر به طور خاص بر سنتز باکتریایی نانوذرات نقره، مکانیسم و کاربردهای آن متمرکز می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها