دارو رسانی نانو کامپوزیت هیدروژل برای بازسازی زخم تارهای صوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران

چکیده

محدودیت هایی که درمان های متداول دارند، موجب شده است که از سیستم های کنترل دارو رسانی استفاده شود. درسال های اخیر، تکنولوژی هیدروژل و نانو ذرات هیدروژلی، بخش جدایی ناپذیر از درمان سلامت انسان شده است. بررسی حاضر، نقش نانو ذرات هیدروژل را در انتقال دارو برجسته می کند،که می‌تواند دارو را به زخم حاد تارهای صوتی، برساند. تزریق فاکتور رشد فیبروبلاست پایه ایbFGF، پتانسیل درمان زخم تارهای صوتی را دارد. اما زمان کار bFGF کوتاه و برای بدست اوردن تاثیر احیاء کننده، نیازمند تزریق های مکرر است. این روش تاثیرات دارو رسانی پایدار یک تزریق منفرد از bFGFهیدروژل را بر روی لایه ی زیر غشای مخاطی از تارهای صوتی زخم شده ی هشت سگ تازی بررسی می کند. بررسی ارتعاشی و بررسی بافت شناسی بهبود قابل توجهی را بر روی دامنه ارتعاش و ترمیم اسید هیالورونیک را بوسیله گروه درمانی bFGFهیدروژل نشان می دهد.
 

کلیدواژه‌ها