کاهش گرافن اکسید با استفاده از واکنش گرهای طبیعی و روش های جایگزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران دانشکده فیسیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

امروزه کاهش گرافن اکسید با استفاده از واکنش گر های طبیعی و روش های سازگار با محیط زیست، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و منجر به تولید انبوه گرافن برای کاربردهای تجاری شده است. در این مقاله، پیشرفت های اخیر در کاهش گرافن اکسید GO با استفاده از واکنش گر ها و روش های سازگار با محیط زیست معرفی شده است. این روش ها به دو گروه استفاده از واکنش گرهای کاهنده با پایه ی طبیعی و روش های جایگزین دسته بندی می شوند. هم چنین در این مقاله انواع واکنش گر ها و روش های کاهنده ی GO نام برده و مزایا و معایب آن ها بررسی شده است. با این حال هم چنان تحقیقات بیش تری برای دستیابی به راه کارهای سودمند و سازگار با محیط زیست برای سنتز GO مورد نیاز است.
 

کلیدواژه‌ها